Update Consent

Aanpassing: Algemene voorwaarden – Privacy – Trainingsvoorwaarden

 Toegevoegd:
 Toegevoegd:

De privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Brainspotting Belgium worden bijgevoegd bij de inschrijvingsaanvraag en worden automatisch goedgekeurd door de betaling.


Verwijderd:

De website van Brainspotting Belgium kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor je surfconfort en ter
informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die je mogelijk aan hen
verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website je gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in
deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site(-s) na te lezen vooraleer enige
persoonsgegevens mee te delen.

Toegevoegd:

De website van Brainspotting Belgium kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor je surfcomfort en ter
informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die je mogelijk aan hen
verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website je gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in
deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site(-s) na te lezen vooraleer enige
persoonsgegevens mee te delen. Brainspotting is niet aansprakelijk voor deze verwerkingen van derden.


Verwijderd:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke
instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brainspotting.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers
bovenaan en onderaan het paspoort achteraan, paspoortnummer, rijksregisternummer en gendervermelding zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. Brainspotting Belgium zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek
reageren. Brainspotting Belgium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Toegevoegd:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke
instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brainspotting.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie eventueel je pasfoto, de strook met nummers bovenaan en onderaan het paspoort achteraan, paspoortnummer, rijksregisternummer en gendervermelding zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. Brainspotting Belgium zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek
reageren. Brainspotting Belgium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via


 Toegevoegd:
 Toegevoegd:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
tel: +32(0)2427 48 00


Verwijderd:
 • Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall
 • Gebruik van paswoorden, bijkomende beveiliging(-en) offline/ online en VPN-verbinding (online)
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kun je zien aan de adresbalk 'https://' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails
   ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde
  IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren.
  Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


Toegevoegd:
 • Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall
 • Gebruik van paswoorden, bijkomende beveiliging(-en) offline/ online en VPN-verbinding (online)
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kun je zien aan de adresbalk 'https://' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails
   ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde
  IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren.
  Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Verwijderd:

3.      Trainingsvoorwaarden Brainspotting Belgium - WWW BV - juni 2023

Toegevoegd:

Trainingsvoorwaarden Brainspotting Belgium - WWW BV - december 2023


Verwijderd:

BSP-trainingen zijn professionele trainingen, elke deelnemer is gehouden aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie
van alle deelnemers, assistenten of trainers.
Deze informatie mag onder geen enkel beding gedeeld worden buiten de training.
Tijdens de debriefing van een sessie wordt geen vertrouwelijke informatie van de sessiepartner gedeeld.
Audio- en/of video-opnames zijn verboden tijdens de gehele training.

Toegevoegd:

BSP-trainingen zijn professionele trainingen, elke deelnemer is gehouden aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie
van alle deelnemers, assistenten of trainers. Elke deelnemer is evenzeer gehouden aan de vertrouwelijkheid van het leermateriaal en de leermethodes ten aanzien van derden.
Deze informatie mag onder geen enkel beding gedeeld worden buiten de training.
Tijdens de debriefing van een sessie wordt geen vertrouwelijke informatie van de sessiepartner gedeeld.
Audio- en/of video-opnames zijn verboden tijdens de gehele training.


 Toegevoegd:
 Toegevoegd:

Loyaliteit en externe communicatie


 Toegevoegd:
 Toegevoegd:
 Toegevoegd:

De partijen zullen zich steeds loyaal gedragen tegenover elkaar en te allen tijde de vertrouwelijkheid van de trainingen en de informatie daarin verwerkt respecteren. Zo moeten deelnemers steeds zorgvuldig communiceren ten aanzien van derden. In geval van contactopnames of vragen door de media zullen deelnemers deze doorverwijzen naar Brainspotting Belgium, eerder dan zelf te antwoorden op de vragen (dit om te verzekeren dat er correcte en eenduidige antwoorden worden gegeven aan de media). Als een deelnemer toch de media zelf te woord zou staan, dan kan de deelnemer dit niet doen in naam van Brainspotting Belgium (enkel in persoonlijke naam) en kan de deelnemer dit niet doen met gebruik van titels zoals "assistent trainer" of “+PlusTherapeut” of andere titels verleend door Brainspotting Belgium. Dit draagt bij aan een heldere scheiding tussen persoonlijke betrokkenheid en officiële vertegenwoordiging van de deelnemers en Brainspotting Belgium. Verder is het van groot belang dat persoonlijke meningen van deelnemers steeds duidelijk onderscheiden worden van de officiële standpunten van Brainspotting Belgium.


Verwijderd:

Algemene voorwaarden, trainingsvoorwaarden en privacy policy

Toegevoegd:

Aanvaarding van de trainingsvoorwaarden


Verwijderd:

De algemene voorwaarden, trainingsvoorwaarden en privacy policy van Brainspotting Belgium - WWW BV vormen één geheel
en werden goedgekeurd bij aanmaak van het account.
De trainingsvoorwaarden zijn bijgevoegd bij de inschrijvingsaanvraag en worden automatisch goedgekeurd door betaling
van het trainingsbedrag.

Toegevoegd:

De trainingsvoorwaarden van Brainspotting Belgium - WWW BV worden automatisch goedgekeurd bij aanmaak van het account.
De trainingsvoorwaarden zijn ook bijgevoegd bij de inschrijvingsaanvraag en worden automatisch goedgekeurd door betaling
van het trainingsbedrag.


Verwijderd:

Trainingsinformatie, -inhoud, -methodieken en -syllabi zijn intellectueel eigendom van PhD Dr. Grand en mogen niet vermeerderd of
op gelijk welke wijze gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van PhD Dr. Grand. De trainer(s),
assistenten, medewerkers of verantwoordelijken van Brainspotting Belgium kunnen op geen enkele wijze optreden als plaatsvervanger
van Dr. Grand. Deze aanvragen dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Brainspotting Belgium gericht te worden.
Toestemming tot gebruik van de methodieken of andere betekent dat het eigendomsrecht van PhD Dr. Grand blijft bestaan.
Deze toestemming kan op gelijk welk moment zonder opgave van reden door PhD Dr. Grand herroepen worden.

Toegevoegd:

Trainingsinformatie, -inhoud, -methodieken en -syllabi zijn intellectueel eigendom van PhD Dr. Grand en mogen niet vermeerderd of
op gelijk welke wijze gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van PhD Dr. Grand. De trainer(s),
assistenten, medewerkers of verantwoordelijken van Brainspotting Belgium kunnen op geen enkele wijze optreden als plaatsvervanger
van Dr. Grand. Deze aanvragen dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Brainspotting Belgium gericht te worden.
Toestemming tot gebruik van de methodieken of andere houdt in dat het intellectueel eigendomsrecht van PhD Dr. Grand blijft bestaan.
Deze toestemming kan op gelijk welk moment zonder opgave van reden door PhD Dr. Grand herroepen worden.


U kan al onze voorwaarden hier nalezen:
Algemene voorwaarden – Privacy – Trainingsvoorwaarden