Update Consent

Aanpassing: Algemene voorwaarden – Privacy – Trainingsvoorwaarden

Verwijderd:

In overeenstemming met de wijzigingen in de wetgeving worden de algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium - WWW BV
aangepast. Dit is de laatste update. (AV_220913)
Deze algemene voorwaarden gelden inclusief de verder hieronder opgenomen privacy- & gebruiksvoorwaarden én de
trainingsvoorwaarden die samen als één geheel aanvaard dienen te worden voor aanmaak van een account.

Toegevoegd:

In overeenstemming met de wijzigingen in de wetgeving worden de algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium - WWW BV
aangepast. Dit is de laatste update. (AV_221219)
Deze algemene voorwaarden gelden inclusief de verder hieronder opgenomen privacy- & gebruiksvoorwaarden én de
trainingsvoorwaarden die samen als één geheel aanvaard dienen te worden voor aanmaak van een account.


Verwijderd:

Voor deelname aan een training dient het volledige cursusbedrag ontvangen te zijn voor de start van de training.
Indien het maximumaantal betalende deelnemers is bereikt vervalt de laatste betaling en wordt dit bedrag teruggestort.
Inschrijvingen zijn enkel definitief na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.
Inschrijvingen zijn persoonlijk en nooit overdraagbaar zonder schriftelijk akkoord van Brainspotting Belgium - WWW BV.
Annulatie tot twee maanden voor de start: volledige terugbetaling.
Annulatie tot een maand voor de start: de helft van het betaalde bedrag wordt terugbetaald.
Annulatie vanaf 30 dagen voor de start: geen terugbetaling wegens contractuele verplichtingen.
Bij aanvraag voor terugbetaling zal de terugbetaling van het resterende saldo gebeuren op dezelfde rekening via dewelke het
factuurbedrag werd betaald.

Toegevoegd:

Voor deelname aan een training dient het volledige cursusbedrag ontvangen te zijn voor de start van de training.
De datum van ontvangst van een betaling voor een training geeft altijd voorrang op deelname op een later ontvangen betaling.
Indien het maximumaantal betalende deelnemers is bereikt vervalt de laatste betaling en wordt dit bedrag teruggestort.
Inschrijvingen zijn enkel definitief na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.
Inschrijvingen zijn persoonlijk en nooit overdraagbaar zonder schriftelijk akkoord van Brainspotting Belgium - WWW BV.
Annulatie vanaf 30 dagen voor de start: geen terugbetaling wegens contractuele verplichtingen.
Bij aanvraag voor terugbetaling zal de terugbetaling van het resterende saldo gebeuren op dezelfde rekening via dewelke het
factuurbedrag werd betaald.


Verwijderd:

De therapeutenlijst is een gratis dienst van Brainspotting Belgium aan elke Brainspotting therapeut die een certificaat heeft van
de trainingen Brainspotting fase 1 (3 dagen) én fase 2 (3 dagen).
Bij meerdere gedocumenteerde klachten kan Brainspotting Belgium autonoom beslissen om de vermelding op de therapeutenlijst te blokkeren en de betreffende therapeut een bijkomend trainingstraject voor te stellen.
Afhankelijk van de evolutie in dit traject kan de vermelding van de betreffende therapeut terug zichtbaar gemaakt worden.

Toegevoegd:

De therapeutenlijst is een gratis dienst van Brainspotting Belgium aan elke Brainspotting therapeut die een certificaat heeft van
de trainingen Brainspotting fase 1 én fase 2 waarvan minstens één training werd gevolgd bij Brainspotting Belgium.
Brainspotting Belgium kan autonoom beslissen om de vermelding op de therapeutenlijst stop te zetten of te weigeren.


Verwijderd:


Gegevens Brainspotting Belgium - WWW BV

Brainspotting Belgium
Noordstraat 17
2800 Mechelen
BE 0782.459.507
https://www.brainspotting.be

Toegevoegd:


Gegevens Brainspotting Belgium - WWW BV

Brainspotting Belgium
Noordstraat 9
2800 Mechelen
BE 0782.459.507
https://www.brainspotting.be


U kan al onze voorwaarden hier nalezen:
Algemene voorwaarden – Privacy – Trainingsvoorwaarden