Update Consent

Aanpassing: Algemene voorwaarden – Privacy – Trainingsvoorwaarden

Verwijderd:

Voor deelname aan een training dient het volledige cursusbedrag ontvangen te zijn voor de start van de training.
Inschrijvingen zijn enkel definitief na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.
Inschrijvingen zijn persoonlijk en nooit overdraagbaar zonder schriftelijk akkoord van Brainspotting Belgium - WWW BV.
Annulatie vanaf 30 dagen voor de start: enkel terugbetaling van het deel van het bedrag waarvoor nog geen reservatiekosten werden gemaakt. De kost voor de inschrijving en annulatie (100,00€) en de reservatiekost/deelnemer van de zaal (115,38€) worden hierbij in mindering gebracht van het terug te storten bedrag.
Bij aanvraag voor terugbetaling zal de terugbetaling van het resterende saldo gebeuren op dezelfde rekening via dewelke het
factuurbedrag werd betaald.

Toegevoegd:

Voor deelname aan een training dient het volledige cursusbedrag ontvangen te zijn voor de start van de training.
Inschrijvingen zijn enkel definitief na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.
Inschrijvingen zijn persoonlijk en nooit overdraagbaar zonder schriftelijk akkoord van Brainspotting Belgium - WWW BV.
Annulatie vanaf 30 dagen voor de start: enkel terugbetaling van het deel van het bedrag waarvoor nog geen reservatiekosten werden gemaakt. De kost voor de inschrijving en annulatie (100,00€ excl btw) en de reservatiekost/deelnemer van de zaal (115,38€ excl btw) worden hierbij in mindering gebracht van het terug te storten bedrag.
Bij aanvraag voor terugbetaling zal de terugbetaling van het resterende saldo gebeuren op dezelfde rekening via dewelke het
factuurbedrag werd betaald.


U kan al onze voorwaarden hier nalezen:
Algemene voorwaarden – Privacy – Trainingsvoorwaarden