29/03/2024

Team: Wanneer gewist van de therapeutenlijst?

Bart Verheyden

Dit is een werklijstje, alle input welkom.

  • Datum is overschreden tegen wanneer de therapeut de sessies diende te volgen.
    Als de datum is overschreden maar er zijn al één of meer sessies gevolgd krijgen ze wat meer tijd en worden ze samen met de volgende groep herbekeken. Geen evolutie in de sessie: verwijderd van de lijst.
  • Therapeuten die het nodig vinden om persoonlijke aanvallen te lanceren achter de rug van een collega therapeut gaan van de lijst.
  • Therapeuten die zichzelf belangrijker achten dan anderen omwille van gelijk welke reden gaan ook van de lijst.
  • Niet annuleren/betalen van gemaakte afspraken voor sessies bij de +PlusTherapeuten.

Geef een reactie